Zahájení nového školního roku

Byly zveřejněny rozvrhy na nový školní rok (web školy - základní škola - rozvrhy).
Zahájení nového školního roku proběhne 1.9. v 7,20h (třídní učitelky si vyzvednou žáky před budovou školy) a vyučování bude trvat do 8,30h ve všech třídách. V tento den jídelna pro žáky nevaří. Žáky můžete v tento den doprovodit ke vchodům do budov, do budovy školy mohou vstupovat pouze rodiče žáků 1. ročníku na slavnostní zahájení ve třídě.
Dále si nezapomeňte přihlásit pro své děti oběd na 2.9. přes aplikaci Strava.cz (nejdéle 1.9. do 13h). Žáci si promyslí docházku na obědy, žáci 1. st. pak docházku do školní družiny.
Dbejte zvýšené opatrnosti v okolí budovy 1. stupně z důvodu probíhající výstavby tělocvičny.

Přidáno 29. 8. 2022, autor: Karel Dvořáček