O škole

Charakteristika školy

Budova mateřské školy má působivý osmiúhelníkový tvar, je přízemní, přistavěná k budově, ve které sídlí první stupeň základní školy, školní družina a školní jídelna s kuchyní. Mateřská škola je jednotřídní. Budova má poměrně velkou hernu, ve které probíhají veškeré činnosti včetně stravování. Dále je zde kuchyňka, která bezprostředně sousedí se školní jídelnou a kuchyní, kde se připravuje jídlo pro děti. Nechybí ložnice, umývárna s WC, WC pro personál, úklidová komora, šatna, kancelář učitelek. Všechny tyto místnosti jsou přístupné z prosvětlené chodby, která dodává školce působivý vzhled.

Šatna
Šatna
Třída
 

Mateřská škola se nachází v obci, v níž žije kolem 500 obyvatel. Vzhledem k poloze školy mohou děti využívat nedaleké lesy a louky, které jim nabízí řadu podnětů ke vzdělávání. Při horším počasí, když jsou polní cesty mokré, využívá se asfaltových komunikací v obci a děti mohou poznávat obec.

Přímo vedle školy se nachází oplocená zahrada. Zahrada se nazývá „Areál pro všechny generace“. Vznikl díky 2 dotačním titulům Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (z let 2006 a 2009), díky podpoře zřizovatele a svůj podíl na jeho vybudování má i škola. Areál je tvořen krásným hřištěm s umělým povrchem a dětskými aktrakcemi. Kapacitně je prostor areálu plně dostačuje pro vyžití dětí. Mateřská škola může navíc využívat tělocvičnu určenou rovněž pro žáky školy.

Vzhledem k poloze školy ve venkovském prostředí s plně vybavenou zahradou vedle školy dětem nabízíme hodně možností pro pohyb na čerstvém vzduchu.

Spolupráce mateřské školy se ubírá několika směry. Největší díl spolupráce spočívá ve společném soužití se základní školu, pro kterou jsou děti připravovány. Řada akcí je společných, děti se často setkávají se staršími kamarády ze školy, kteří jim mohou být vzorem. Dále se snažíme o občasnou spolupráci s Mateřskou školou v Červené Hoře, která je podobná a nabídne našim dětem setkání s jejich vrstevníky. Spolupracujeme i s poradenskými institucemi (např. PPP Náchod), se zřizovatelem, s rodiči, apod.

Největší devizou této MŠ je naplnění principu - "Vše v jednom", kdy předškolní děti pokračují již jako žáci
1. ročníku ZŠ ve stejné budově, na kterou jsou již zvyklé. Tam také obědvají a navštěvují školní družinu. Tím je zachována kontinuita a přechod je plynulý.

Kapacita mateřské školy je 28 dětí.  

Přidáno 7. 4. 2022, autor: J4W Admin