Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol

 

 

Září

Výsledek obrázku pro školáček

1.9. začátek školního roku 2016/2017, vyučování bude ukončeno v 8,30h, rozvrh hodin a další informace najdete v části "školní rok 2016/17", v tento den ještě nefunguje školní jídelna ani školní družina.

Republikové finále OVOV                          

Výsledek obrázku pro ovov

Ve dnech 8. až 10. 9. se uskuteční RF OVOV v Brně. Velkého úspěchu dosáhla Denisa Hamříková z 8.ročníku, která do tohoto finále postoupila na body. FOTO   VIDEO

Výsledky

 

Zahrádkářská výstava - Slatina nad Úpou 

Výsledek obrázku pro čzs

V úterý 27.9. se oba stupně naší školy vydají do Slatiny nad Úpou na tradiční zahrádkářskou výstavu. Kromě pokladů ze zahrádek si návštěvníci připomenou prusko-rakouskou válku z roku 1866.

Streetballový turnaj                                       

Výsledek obrázku pro streetball

Ve čtvrtek proběhne 29.9.(v případě příznivého počasí) streetballový turnaj smíšených dvojic z 2.stupně na hřišti u MŠ. Získané body se započítávají do celoročního projektu Sportovec školy.