Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Únor 2016

Naše škola se v měsíci únoru zúčastnila výtvarné soutěže pořádané Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu okresu Náchod. Letošní téma bylo " Rozkvetlá zahrádka ". V kategorii 1. stupeň ZŠ naše děti obsadily tři místa ze šesti.
Lucia Margaret Miles se umístila na 1. místě v kategorii malba a kresba se svým obrázkem konve v rozvetlé zahrádce.
Kateřina Krumholcová, Aneta Sýkorová a Valerie Čepelková oslnily porotu svou zahrádkou upečenou z perníku a právem obsadily 1. místo v kategorii polytechnických prací.
Třetí místo  v téže kategorii získaly Anna Voženílková, Eliška Šimková a Magdalena Vítová s květinovým miniskleníkem.
   Všechna děvčata se ve čtvrtek 18.2. zúčastnila slavnostního vyhodnocení a ocenění vítězných prací v Náchodě.
Moc  jim děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Všechny výtvarné práce zaslané do okresního kola postupují do kola celostátního, a tak doufáme, že i tam získáme nějaké vavříny.
 
    

Leden 2013

Pochvalu si zaslouží ochotná a pracovitá partička dětí ze 4. a 5. ročníku, která nezištně uklízela sníh před budovou I.stupně. Bílé nadělení tak nemělo šanci...yes

  

Duben 2013

Pochvalu si zaslouží žáci 1. stupně, kteří se zapojili do projektu Miss panenka i v letošním školním roce.  Ušili nezištně i ve svém volném čase panenky. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním dětským chorobám (spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně ).
Jednotlivé panenky stojí 600,- Kč, což je právě cena za proočkování jednoho dítěte.
Naše děti, nejenže každý rok ušijí kolem dvaceti panenek, ale vždy i jednu panenku zakoupí na slavnostním vyhlášení „Miss panenky“ v Aldisu v Hradci Králové, kam jsou každoročně pozváni všichni ti, kteří se do projektu zapojili.
Také letos pojedeme 31.5. na vyhlášení nejkrásnější panenky do Hradce Králové. Za naší školu bude ve velké konkurenci panenek soutěžit panenka, kterou ušila Anetka Sýkorová a její „KARKULKA“ zvítězila v malé Miss naší školy. Anetčině Karkulce můžete i Vy posílat od konce dubna do 30.5. hlasy do soutěže „Miss internet“ na www.misspanenka.cz.
Ale i ostatní panenky, které naši žáci ušili jsou krásné. Děti je šily s vědomím, že zachrání jednoho kluka nebo holčičku, kteří se v životě nemají tak dobře, jako my. A zo to jim patří velký dík.
Konkrétní pochvala patří:

Lukáš Rudolf, Jan Chrastina, Jiří Kricnar, Andrea Vejvodová, Pavla Hoffmanová, Josef Skuhravý, Patrik Halva, Dominika Ducháčová, Kristýna Dufková, Andrea Mertlíková, Natálie Kovalová, Aneta Sýkorová, Sabina Dvořáčková, Monika Dvořáčková, Eliška Šimková, Petr Šimek, Liliana Muchová, Veronika Pavlová, Lucy Miles, Jaroslav Hofman, Tomáš Pavel, Jiří Velký, Jan Dufek, Kristýna Mertlíková, Hedvika Tylšová, Tomáš Němeček, Lukáš Kuna, Filip Ducháč.

 

16.4.

Jakmile slezl sníh, vynášely děti z 1. stupně uskladněné herní prvky a lavičky na zahradu u MŠ, dále uklízely kačírky a okolí pískovišť. Tato jarní "brigáda" probíhala v rámci odpolední družiny nebo mimo vyučování.
Poděkování patří jmenovitě žákům: Velký Jirka, Lukáš Rudolf, Petr Šimek,Michal Prokeš, Jan Chrastina, Filip Lesk, Adam Vozák, Tomáš Pavel, Filip Ducháč, Matěj Janisch, Jára Hofman, Lukáš Kuna, Kevin Hrnčíř.