Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

2018/19

3.místo     2.místo     1.místo

3.místo                                              2.místo                                       1.místo

Hofmanová Káťa, Pavlová Verča,    Pinkavová Nelly, Mertlíková     Čepelková Valerie, Krumpholzová 
Dufková Kristýna a Vozák Adam     Kristýna, Kondosová Sofie,       Kateřina, Sýkorová Aneta, Řehák 
                                                          Holas Štěpán                               Ondřej
 

2017/18

2016/17

2015 /16

Štafeta tříd  proběhla 14. 6. na fotbalovém hřišti na Hořičkách. Letos se uskutečnila premiérově štafeta biatlonová. Štafety byly tvořeny žáky vždy ze stejného ročníku, byly smíšené s maximálním počtem 2 chlapců. Přihlásilo se celkem 6 týmů. Po dvou týmech ze 6., a 9.ročníku. Po jednom týmu ze 7. a 8.ročníku. Ze dvou rozběhů postoupily vždy dva nejlepší týmy podle nejlepšího času do fiinále.

    

1.místo - 7.ročník                               2.místo - 9.ročník                                 3.místo -  8.ročník
Kasnarová, Dvořáčková, Tylšová,      Galuščáková, Holubová,                        Hoffmanová, Galuščáková            
Kuna                                                    Borůvka, Vozák                                     Tomáš, Rudolf             
 

2014 /15

Štafeta tříd  proběhla 11. 6. na fotbalovém hřišti na Hořičkách. Běželo se 4x200 m. Štafety byly tvořeny žáky vždy ze stejného ročníku, byly smíšené s maximálním počtem 2 chlapců. Přihlásilo se celkem 7 týmů. Po dvou týmech ze 6.,8. a 9.ročníku. Jeden tým byl ze 7.ročníku. Ze dvou rozběhů postoupily vždy dva nejlepší týmy do fiinále.

      

1.místo - 8.ročník:                            2.místo - 7.ročník:                           3.místo - 9.ročník
Kupcová, Tatíčková,                          Galuščáková V., Hoffmanová P.      Hanušová, Krecbachová, 
Tipelt, Dus                                          Pavel, Rudolf                                   Klicnar, Seidl

2012 /13

Štafeta tříd se uskutečnila za mimořádně horkého dne 20. 6. na fotbalovém hřišti na Hořičkách. Vzhledem k náročným klimatickým podmínkám byla trať zkrácena ze 400 m na  200 m. Štafety byly tvořeny žáky vždy ze stejného ročníku, byly smíšené s maximálním počtem 2 chlapců. Přihlásilo se celkem 9 týmů.
Výsledky.