Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Naše škola je zapojena do projektu "Ovoce do škol v ČR"Projekt Ovoce do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy.

Více o projektu na www.ovocedoskol.szif.cz.

FOTO