Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Kdo neskáče, není Čech
V úterý 10.3.2015 jsme na prvním stupni Základní školy Hořičky poměřili své síly a schopnosti ve skákáíní přes švihadlo. Do soutěže se přihlásilo celkem 42 dětí. Úkol byl jednoduchý. Přeskočit švihadlo během 1 minuty co nejvickrát. Kategorie , do kterých jsme děti rozdělili, odpovídaly jednotlivým ročníkům. A tak se vítězi stali : Nellinka Ravingerová ( 1.roč.), Anička Hoffmanová ( 2.roč.), Vráťa Hejný (3. roč.), Anička Voženílková (4.roč.), Emma Dusová (5. roč.). Magickým číslem této soutěže se stalo číslo 100. To bylo nejvíce skoků, které děti zvládly. A povedlo se to hned třem. Vráťa, Annička V. a Emma dokázali 100krát přeskočit švihadlo.
Gratulujeme a těšíme se na další sportovní zážitky

 

Poletí nebo nepoletí ? Aneb „Draci v oblacích“

S velkým napětím jsme očekávali, zda bude foukat vítr. Jestli ne, tak to si tedy moc nezalétáme.S čím? No přeci s draky – vlastnoručně vyrobenými i koupenými.Ve středu 9. října jsme se odpoledne sešli ve škole a našim hlavním cílem bylo vyrobit si svého draka. Někdo vyráběl sám, někomu pomáhali tatínkové, maminky i babičky. Důležité bylo, aby náš drak vzlétl do oblak. Jednoduchý malý dráček, kterého jsme vytvořili, dokonce létal i na chodbě školy. Byli jsme zvědaví, jak to bude vypadat venku. Na velkém hřišti, kam jsme vzápětí došli, jsme shledali, že vítr je skoro ukázkový. Výborně létali draci koupení ( ti nebyli skoro ani vidět ), ale do vzduchu se vznesli i ti vlastnoručně vyrobení. Někomu létali výše, někomu méně, ale vítězi se stali všichni. Nejen v soutěži o nejkrásnějšího draka, ale i v soutěži v létání. Prožili jsme společně krásné odpoledne a už se těšíme na další drakiádu v příštím roce.

 

Šikovné ruce pro hospic

Ačkoliv jsme ještě docela malí, i my myslíme na starší a hlavně nemocné spoluobčany. Téměř každý rok se proto zúčastňujeme soutěže „Šikovné ruce pro Hospic“, kterou vyhlašuje Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Tak i letos jsme vyrobili spoustu výrobků – svícínky, ozdobné věnečky, dečky, zápichy, podzimní dekorace, žáci 2. stupně vytvořili krásné korálkové ozdoby. A protože jsme vyráběli opravdu svědomitě, dokonce nás ve škole navštívily pracovnice Hospicu a poděkovaly nám za naši snahu. Nezúčastňujeme se této soutěže jen kvůli možnosti vyhrát, ale hlavně proto, že všechny výrobky se na výstavě prodávají a z výtěžku se pak nakoupí zdravotní pomůcky a další věci, které usnadní a zpříjemní život těžce nemocným. Jsme rádi, že alespoň malou kapkou v moři můžeme přispět i my.

Školní ples (19.1.2013)

19. ledna se konal tradiční školní ples na Hořičkách. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem, kteří se našeho plesu účastnili a příjemně se bavili, ale i těm, kteří přispěli jakoukoli formou k jeho úspěchu. V neposlední řadě patří poděkování všem organizátorům, ať už byli z řad žáků, pedagogů či členů školské rady. Výtěžek z plesu je tradičně věnován žákům naší školy na dopravu na školní akce (lyžařský výcvik, výlety, koncerty, exkurze atd.), na zakoupení cen pro výtvarné, sportovní soutěže a vyhodnocení nejlepších žáků naší školy na konci školního roku. Již nyní se těšíme na Vaši účast v dalších letech.

Zlatá horečka  (23.1.2013)

Po vzoru Jacka Londona jsme se jednoho mrazivého, ale překrásného zimního dne vypravili na „Klondike k Lipce“ narýžovat co nejvíce zlata. Jako správní zlatokopové jsme nejprve museli získat dostatečné množství potravy a vody, abychom cestou nezahynuli. Zásoby jsme usilovně vyhledali v závějích a naložili na psí spřežení, které nás dopravilo k první zatěžkávací zkoušce. Jelikož nám cestou začaly docházet zásoby, ulovili jsme si několik polárních zajíců. Po dlouhé strastiplné cestě jsme konečně dorazili k nalezišti. ZLATO BYLO NADOSAH! Ale pozor, medvědice zaútočily na naše životy. Většině z nás se však podařilo vyváznout, zachránili jsme si i zásoby a dokonce jsme i získali zlaté nugety, které nejúspěšnější zlatokopové směmili za drahé zboží. Na závěr jsme prokázali, že na to máme, že bychom na drsném severu se ctí uspěli.