Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Výsledky šk. roku 2011/12                      

děvčata:   1. Anežka Faltová (8.roč.)     43 bodů

                2. Katka Matoušová (9.roč.)   25 bodů

                3. Nikola Lendelová (8.roč.)    21 bodů

chlapci:    1. Václav Novotný (6.roč.)  31 bodů               

               2. Patrik Boekhou (8.roč.)     28 bodů

               3. Jirka Mareš (9.roč.)           23 bodů

Celkové výsledky ze ško.roku 2011/12 pro kategorii děvčat ke stažení zde

                                                             pro kategorii chlapců ke stažení zde