Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Základní informace o soutěžích pořádaných na úrovni okresů, krajů a republiky včetně výsledků najdete  zde.

Dějepisná olympiáda

Téma 42. ročníku - „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“.
Školní kolo proběhlo 13.11.2012 - výsledková listina zde.
Okresní kolo
se uskutečnilo v Náchodě 29.1.2013.Výsledková listina zde.

Karlovarský skřivánek

Školní kolo pěvecké soutěže se uskutečnilo 22. 1. 2013. Do oblastního kola postoupila Lucie Tarabová z 8.ročníku a Eliška Kovalová z 9.ročníku.
Oblastní kolo v Červeném Kostelci 12.2. - naše děvčata obsadila 2.místo.

Zeměpisná olympiáda

Odkaz na základní informace zde.
Školní kolo se uskuteční pro žáky 6. - 7.ročníku (kategorie A + B) 19.2., pro žáky 8. - 9. ročníku (kategorie C) 26.2. Úspěšný řešitel = 60% správných odpovědí.
Výsledková listina základního kola
zde.
Okresní kolo se uskutečnilo na škole TGM v Náchodě 14.3. Výsledková listina
zde.

Výtvarné soutěže

Soutěž Českého zahrádkáského svazu "Náš život na zahrádce" byla uzavřena na konci února. V okresním kole se umístili : na
1. místě Andrea Vývodová, 5. roč., na 2. místě Valerie Galuščáková, 5. roč.- soutěžili v kategorie B, polytechnické práce. foto

Soutěž v anglickém jazyce

Školní kolo se uskutečnilo 28.1. Úspěšnými řešiteli byli A.Grosspitschová, A.Faltová a T.Kašpar. Okresní kolo proběhlo 20.2. - naší školu reprezentovala A.Faltová (12.místo).

Pythagoriáda

Školní kolo proběhlo 26.2. Úspěšnými řešiteli M.Lorencová a L.Borůvka - postupují do okresního kola, které se uskutečnilo 15.5. v Náchodě. Výsledková listina školního kola zde. Výsledková listina okresního kola zde.

Matematický klokan

Kategorie Kadet - výsledky zde. Kategorie Benjamín - výsledky zde. 
Kategorie Cvrček a Klokánek  - výsledky zde.

Biologická olympiáda

Školní kolo proběhlo 21.2. Úspěšnými řešiteli v kategorii D byli: M.Lorencová a  J.Seidl . V kategorii C : A.Faltová, T.Ticháček a V.Hofmanová. Tito úspěšní řešitelé postupili do okresního kola. Kategorie C 27.3. a kategorie D 10.4. - vždy v Náchodě. Výsledky kategorie C zde ( T.Ticháček se neúčastnil ). Výsledky kategorie D zde.

Recitační soutěž "Dětská scéna"

Okresní kolo recitační soutěže "Dětská scéna" v Náchodě se uskutečnilo ve dnech 20. - 21.3. 2013. V kat.1 nás reprezentovala Nikola Hartychová a Kateřina Hofmanová, v kat.2 - Pavla Hoffmanová a Jan Chrastina, v kat. 3 - Miroslava Lorencová z 6.ročníku. Čestné uznání získal Jan Chrastina, Miroslava Lorencová postupuje do krajského kola. Výsledková listina okresního kola zde.

Mladý zahrádkář

Školní kolo se uskutečnilo 19.4. v budově 1.stupně. Výsledky. Okresní kolo bylo již tradičně v České Skalici - a sice 3. 5.  Naši žáci se umístili velmi dobře. Výsledky.  Do celostátního kola postoupila Katka Galuščáková ze 6. ročníku. To se uskuteční v Klatovech - ve městě karafiátů - podrobné info zde.

Poznávání přírodnin

Okresní kolo přírodovědné soutěže v poznávání přírodnin (kategorie rostliny a živočichové) se uskutečlo ve čtvrtek 16. 5. v základní škole TGM v Náchodě. Naši školu reprezentovali za kategorii D žáci 6. a 7. ročníku M.Lorencová, K.Hofmanová a J.Seidl. Kategorii C pak žáci 8. a 9. ročníku - L. Tarabová, A.Faltová a R.Kasnarová. Výsledky kategorie D a C.

Dopravní soutěž

2.5. se uskutečnilo školní kolo dopravní soutěže pro žáky 4. - 9. ročníku. Účast byla dobrovolná. Do okresního kola postoupila dvě družstva - mladší kategorii tvořili žáci ze 4. - 6. ročníku - V. Galuščáková, P. Hoffmanová, J. Hofman a F. Ducháč, starší kategorii zastupovali zkušení žáci 8. - 9. ročníku - A. Grosspitschová, R. Kasnarová, M. Cibula a F. Vít. Toto kolo se uskutečnilo v Náchodě dne 21. 5. Mladší cyklisté skončili na 14. místě, starší na krásném 3. místě.