Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

 

soutěž

úroveň

jméno a příjmení žáka

ročník

umístění

Mladý zahrádkář

okresní kolo

Pavlová Veronika

Pacák Hynek

Galuščáková Alena

2.

5.

9.

10.

2.

2.

Recitační soutěž

okresní kolo

 

krajské kolo

Lorencová Miroslava

Pacák Hynek

Lorencová Miroslava

Pacák Hynek

5.

5.

5.

5.

postup

postup

čestné uznání

čestné uznání

Dopravní soutěž

okresní kolo

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo

družstvo: Vozák Jaroslav,

Pacák Hynek,

Viková Tereza,

Galuščáková Kateřina

družstvo: Vondráček Martin,

Radmila Kasnarová,

Amálie Grosspitschová,

Michal Cibula

družstvo: Vondráček Martin,

Radmila Kasnarová,

Amálie Grosspitschová,

Michal Cibula

všichni 5.

 

 

 

9.

8.

8.

7.

9.

8.

8.

7.

3.

 

 

 

1.

 

 

 

3.

Pohár starostů

regionální

družstvo: Pacák Hynek,

Borůvka Aleš,

Viková Tereza,

Galuščáková Kateřina

všichni 5.

7.

 

Výtvarná soutěž zahrádkářská

okresní kolo

Viková Tereza

Dusová Emma

Hofmanová Kateřina

5.

2.

2.

3.

3.

3.

Výtvarná soutěž "Ovoce naší zahrádky"

celostátní kolo

Veronika Pavlová

Natálie Kovalová

Tereza Viková

2.

2.

5.

8.

8.

10.

Karlovarský skřivánek

oblastní kolo

celostátní kolo

Lucie Tarabová

Lucie Tarabová

7.

7.

1.

účast

Dějepisná olympiáda

okresní kolo

Kateřina Šimková

Martin Vondráček

9.

9.

4.

10.

Zeměpisná olympiáda

okresní kolo

Anežka Faltová

8.

 

11.

 

Biologická olympiáda C

okresní kolo

Anežka Faltová

Kateřina Matoušová

8.

9.

8.

10.

Poznávání přírodnin

okresní kolo

Anežka Faltová

Alena Galuščáková

8.

9.

9.

10.

Úpice bří Čapků

oblastní kolo

Jan Seidl

Anna Hanušová

kolektiv ročníku

6.

6.

6.

1.

1.

ocenění poroty

Jaroměřský slavík

oblastní kolo

Kateřina Matoušová

9.

 

3.