Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Školní rok 2021/22

Září

30. 9. Divadlo Evy Hruškové

Říjen

1. 10. Začátek plavání pro předškoláky

Listopad

9.   11. Vánoční fotografování      
15. 11. Divadlo Šternberk   
22. 11. Maňáskové divadlo p. Polehňa  
23. 11. Přehlídka dravců 

 

Prosinec

 2. 12. Čertovský rej ve školce
7.  12. Divadlo "Princ a švadlenka"

Leden

27. 1.  Divadelní představení "Jak se Honza stal rytířem"

Únor

24. 2. Karneval

Duben

22. 4. Fotografování předškoláků  
28. 4. Divadlo p. Hruškové
29. 4. Čarodějnický den v MŠ

Květen

11. 5. Zápis do MŠ

Červen

7. 6.  Školní výlet - Farma Wenet Broumov
14. 6. Divadlo E. Hruškové - Ahoj, světe
15. 6. Návštěva u včel - p. Chmelík Mezilečí
23. 6. Společené fotografování
24. 6. Pasování předškoláků na školáky

 

Školní rok 2020/21

Listopad

24. 11. Divadlo - p. Polehňa
27. 11. Vánoční fotografování

Prosinec

Nadílka pod stromeček

Leden

28. 1. Kuchaření - výroba ovocného salátu

Únor

10. 2. Maňáskové divadlo Šternberk
19. 2. Karneval

Duben

30. 4.  Čarodějnický rej

Červen

1. 6.  Výlet dětí do Havlovic - exkurze do Včelína
2. 6.  Divadlo - p. Polehňa
4. 6.  Šipkovaná s pokladem.
24. 6. Loučení s předškoláky

 

 

 

 

 Školní rok 2019/20

Říjen

 4.  10. Zahájení kursu plavání  
 9.  10. Předškolička (pro předškoláky)
.16. 10. Podzimní keramické dílny

Listopad

 4. 11.  Vánoční fotografování   
 5. 11.  Loutkové divadlo Štemberk
12. 11. Předškolička
20. 11. Exkurze do knihovny v České Skalici
25. 11. Netradiční bubenická dílna
28. 11. Divadlo p- Polehni (soubor tří pohádek)
 

Prosinec

5.   12. Mikuláš v MŠ
10. 12. Vánoční besídka pro rodiče
23.  12. - 5. 1 Vánoční prázdniny

Leden

14. 1. Předškolička

Únor

14. 2. Karneval v MŠ

17. 3. - 22.5. MŠ uzavřena (covid 19)

Červen

3. 6. Oslava MDD (opékání buřtů, soutěže)

 

Školní rok 2018/19

Září

27. 9. Návštěva zahrádkářské výstavy ve Slatině nad Úpou (předškoláci)

Říjen

 1. 10. Zahájení tanečního kroužku pod vedení p. uč. Térové
 5.  10. Zahájení plaveckého kurzu pro předškoláky v Trutnově
10. 10. Prohlídka zemědělské techniky, traktorů u Pacáků

Listopad

19. 11. Malování na tašky
22. 11. Vánoční keramika
28. 11. Předškolička pro předškoláky

Prosinec

 6. 12. Návštěva Mikuláše ve školce
10. 12. Vánoční fotografování
13. 12. Vánoční besídka pro rodiče
18. 12. Loutkové divadlo - tři klasické pohádky - p. Polehňa  
19. 12. Vánoční nadílka pod stromečkem

Leden

23. 1. Sněhulákový den aneb hrajeme si na sněhuláky

Únor

6. 2. Předškolička pro předškoláky

Březen

1.  3. Karneval
12. 3.  Předškolička pro předškoláky
29. 3. Jarní keramika (přesunuto pro malý počet dětí)

Duben

15. 4. Zápis do 1. třídy
25. 4. Fotografování dětí
26. 4. Jarní keramika 
30. 4. Setkání U čtyř čarodějnic (čarování na 2. stupni ZŠ)

Květen

2. 5.  Hrajeme si na čarodějnice ve školce
28. 5. Sportovní dopoledne ve školce
31. 5. Opékání špekáčků, společné hry

Červen

4.  6. Sportovní dopoledne v Havlovicích
11. 6. Výlet - Častolovice      
21. 6. Pasování na školáky - společná akce s 9. třídou ZŠ 

Školní rok 2017/18. 

 

Září

22. 9. Zahájení kurzu plavání pro předškoláky

Listopad

6.  11.  Vánoční fotografování dětí
15. 11. Vánoční keramické dílny 
21. 11. Výlet do Hradce Králové - Obří akvárium
30. 11. Loutkové  divadlo v MŠ

Prosinec

5.   12. Návštěva Mikuláše s nadílkou
19. 12. Vánoční besídka

Březen 

8. 3. Karneval ve školce 
9. 3. Keramická dílna  
28. 3. Divadelní představení dětí ze ZŠ

Duben

30. 4. Čarodějnický sněm ve školce

Květen

7. 5. Fotografování dětí 
31. 5. Den dětí s opékáním špekáčků

Červen

13. 6. Celodenní výlet - Mladé Buky
21. 6. Pasování předškoláků