Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Školní družina při ZŠ a MŠ v Hořičkách - charakteristika

Školní družina pracuje ve dvou odděleních umístěných v samostatných hernách. Děti mohou pro svoji činnost využívat školní dílnu, kuchyňku, internetovou učebnu a ostatní prostory ZŠ, k sportovním aktivitám tělocvičnu, hřiště a školní zahradu. Budova je umístěna na kraji obce a je od ní nedaleko do lesa.

Školní družina je vybavena televizí, DVD a VHS přehrávačem, počítačem, radiomagnetofonem s CD přehrávačem.
Vybavení ŠD vyhovuje hygienickým i estetickým podmínkám moderní školy a to především pro odpočinkové a rekreační činnosti dětí.

Pedagogickou práci vykonávají dvě vychovatelky. Obě mají střední odborné vzdělání pedagogického směru.
Vychovatelky se specializují na vedení zájmových činností a to hlavně v oblasti hudební, hudebně pohybové, sportovní, pracovní a výtvarné.
ŠD je určena přednostně žákům 1. stupně ZŠ. Přihlašování se děje formou zápisních lístků, v nichž jsou uvedeny základní údaje o žákovi, jeho zdravotním stavu a také kontakt na rodiče. V přihlášce je stanoven čas a způsob odchodu žáka z družiny.
Součástí zápisního lístku jsou také údaje o provozu a řádu ŠD, s nimiž jsou tak rodiče prokazatelně seznámeni.
Dále je řád, provoz i režim ŠD celoročně vyvěšen na informační nástěnce před hernou ŠD a na w. stránkách školy Zde jsou také vyvěšeny konzultační hodiny pro rodiče.