Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Projekt EU peníze školám

              

Od 1.4.2011 jsme zapojeni do projektu MŠMT s názvem EU peníze školám. Jedná se o projekt z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.4. - konkrétně zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Název našeho projektu je MODERNÍ ŠKOLA 2010. Celkový rozpočet projektu je 794 123 Kč (ÚZ 33123) a délka trvání projektu je stanovena na 30 měsíců. Předpokládané ukončení projektu je datováno k 30.9.2013.
V roce 2011 jsme obdrželi částku 476 473,80 Kč (60 %) a v roce 2012 částku 317 649,20 Kč (40%).
Finanční prostředky jsme použili na nákup interaktivních tabulí do všech kmenových tříd školy (máme celkem 7 interaktivních tabulí). Každá interaktivní tabule je připojena na počítač s internetem. V rámci projektu jsme rovněž dovybavili počítačovou učebnu 2. stupně školy a dále hradíme další činnosti související s projektem (tvorba digitálních učebních materiálů a jazykové semináře).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogové školy vytvoří a odučí do konce trvání projektu (do 30.9.2013) celkem 372 digitálních učebních materiálů - DUMů.

5x šablona III/2 - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

- v rámci těchto šablon zpracováváme celkem 15 sad DUMů z různých předmětů 1. a 2. stupně
- každá sada z těchto šablon obsahuje 20 DUMů 

1. stupeň

1. sada - Český jazyk ….................... Mgr. Hejková L., Mgr. Neumannová J., Mgr. Jirásková L.

2. sada - Matematika …....................  Mgr. Hejková L., Mgr. Neumannová J., Mgr. Jirásková L.

3. sada - Hudební výchova …...........   Šoulová I., Cejzlarová D.

13. sada - Anglický jazyk..................   Mgr. Hejková L., Mgr. Jirásková L.

14. sada - Matematika.......................   Mgr. Hejková L., Mgr. Neumannová J., Mgr. Jirásková L.

15. sada - Hudební výchova..............    Cejzlarová D., Šoulová I.

2. stupeň

4. sada - Anglický jazyk.....................  Mgr. Zelinková M.

5. sada - Český jazyk......................... Mgr. Šintálová V.

6. sada - Hudební výchova................ ..Prudilová P.

7. sada - Výtvarná výchova.............. ...Prudilová P.

8. sada - Dějepis................................. Mgr. Faltová I.

9. sada - Výchova k občanství......... ....Mgr. Faltová I.

10. sada - Fyzika................................. Bc. Pich J.

11. sada - Zeměpis............. ................. Mgr. Pichová J., Mgr Faltová I., Bc. Pich J.

12. sada - Matematika................... ...... Mgr. Pichová J.

1x šablona V/2 - inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 

- v rámci této šablony zpracováváme 2 sady DUMů z předmětů člověk a jeho svět (1. st.) a přírodopisu (2. st.)
- každá sada z této šablony obsahuje 36 DUMů

1. stupeň

sada - Člověk a jeho svět ................. Mgr. Hejková L., Mgr. Neumannová J., Mgr. Jirásková L.

2. stupeň

sada - Přírodopis …........................... Mgr. Zelinková M.

Více informací k projektu podá Mgr. Karel Dvořáček prostřednictvím mailu: skolahoricky@seznam.cz