Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Pracovníci školy:

Mgr. Karel Dvořáček - ředitel, správce ICT

1. stupeň:

Mgr. Jana Neumannová - učitelka, třídní učitelka I. třídy, členka školské rady
Mgr. Lenka Hejková - učitelka, třídní učitelka II. třídy (2. a  4. roč.), členka školské rady
Mgr. Ludmila Jirásková - vedoucí učitelka 1.stupně, třídní učitelka III.třídy
Mgr. Dana Maršíková - učitelka, třídní učitelka V. třídy
Andrejka Drahoňovská - učitelka  

Sylvie Možišová - domovnice

2. stupeň:

Mgr.Věra Šintálová, zdravotník školy, třídní učitelka VI.třídy
Mgr. Iveta Faltová - školní metodik prevence, učitelka, třídní učitelka VII. třídy, web školy
Mgr. Jana Pichová - vedoucí učitelka II.stupně, třídní učitelka VIII.třídy
Mgr. Alena Dvořáčková - učitelka, třídní učitelka IXI. třídy

Mgr. Monika Zelinková - učitelka, výchovný poradce, bez třídnictví
Mgr. Pavlína Prudilová - učitelka, bez třídnictví

Simona Pacáková - domovnice

Mateřská škola:

Monika Olbortová - vedoucí učitelka
Zdeňka Řezníčková - učitelka
Alena Jiránková - domovnice

Školní družina:

Drahoslava Cejzlarová - vedoucí vychovatelka
Andrejka Drahoňovská - vychovatelka

Školní jídelna:

Ilona Hlavatá - vedoucí školní jídelny, účetní
Libuše Borůvková - hlavní kuchařka
Lucie Halvová - kuchařka
 

Počty žáků 

1. ročník           15
2. ročník           13
3. ročník           14
4. ročník           14
5. ročník           15
6. ročník           12
7. ročník           16
8. ročník             8
9. ročník           10
_____________________

Celkem ZŠ    117 žáků 

Mateřská škola 28 dětí (plný stav)
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 :

Proběhne ve středu 18. dubna 2018 od 13h do 16,30h v budově ZŠ 1. stupně (č.p. 19)

PLAKÁT  ZDE

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019 :

v pondělí 14.5.2018 v budově MŠ - více najdete v aktualitách v květnu

Školní rok 2018/19   

začíná v pondělí 4.9.2017 (vyučování do 8,30h),
1. pololetí  končí ve středu 31.1.2018
2. pololetí začíná ve čtvrtek 1.2.2018 a končí v pátek 29. 6. 2018 

Prázdniny: enlightened

podzimní 26. - 27. 10. 2017
vánoční

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
- nástup do školy 3.1. ve      středu
- k tomu jako bonus ředitelské volno (viz níže)

pololetní 2. 2. 2018
jarní 26.2.  - 4.3.2018
velikonoční 29.3. - 30.3.2018
hlavní 30.6.2018 - 31.8.2018
ředitelské volno v ZŠ

21. - 22. 12. 2017

Přijímací zkoušky na SŠ : yes

-  v termínu od 12.4. - 28.4.2018 maturitní obory
-  v termínu od 22.4. - 30.4.2018 nematuritní obory

-  přihlášky na SŠ do 1. března 2018 do rukou ředitele příslušné školy - max. 2 přihlášky
-  v připadě přihlášek na SŠ s talentovými zkouškami do 30. 11. 2017

Třídní schůzky ( vždy od 15.00 do 16.30):

19. 9. 2017    pouze pro rodiče žáků 1. ročníku
 7.11.2017     pro všechny ročníky (včetně náboru pro žáky 9.ročníku)
10. 4.2018     pro všechny ročníky

Vánoční akce pro veřejnost

termín bude upřesněn

Sběr papíru

proběhne 3x do roka (budete včas informováni)

Lyžařský výcvik 7. ročníku

od neděle 11.2. do soboty 17.2.2018

Lyžařský výcvik 5.ročníku

pravděpodobně leden 2018 (dle počasí)

Plavecký výcvik a kurz bruslení

od 22.9. do 8.12. 2017 (10 lekcí), vždy v pátek - odjezd kolem 8,45h a návrat ve 12h - v Trutnově

Rozvrh hodin - školní rok 2017/2018

ROZVRH