Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol

Pracovníci školy:

Mgr. Karel Dvořáček - ředitel, správce ICT

1. stupeň:

Mgr. Lenka Hejková - učitelka, třídní učitelka I.třídy, členka školské rady
Mgr. Ludmila Jirásková - vedoucí učitelka 1.stupně, třídní učitelka II. třídy (2. a 5. roč.)
Mgr. Jana Neumannová - učitelka, třídní učitelka III. třídy, členka školské rady
Mgr. Dana Maršíková - učitelka, třídní učitelka IV. třídy
Andrejka Drahoňovská - učitelka  
Sylvie Možišová - domovnice

2. stupeň:

Mgr. Iveta Faltová - školní metodik prevence, učitelka, třídní učitelka VI. třídy, web školy
Mgr. Jana Pichová - vedoucí učitelka II.stupně, třídní učitelka VII.třídy
Mgr. Alena Dvořáčková - učitelka, třídní učitelka VIII. třídy
Mgr. Monika Zelinková - učitelka, výchovný poradce, třídní učitelka IX. třídy

Mgr. Věra Šintálová - učitelka
Mgr. Pavlína Prudilová - učitelka

Simona Pacáková - domovnice

Mateřská škola:

Monika Olbortová - vedoucí učitelka
Zdeňka Řezníčková - učitelka
Alena Jiránková - domovnice

Školní družina:

Drahoslava Cejzlarová - vedoucí vychovatelka
Andrejka Drahoňovská - vychovatelka

Školní jídelna:

Ilona Hlavatá - vedoucí školní jídelny, účetní
Libuše Borůvková - hlavní kuchařka
Lucie Halvová - kuchařka
 

Počty žáků 

1. ročník           13
2. ročník           14
3. ročník           15
4. ročník           14
5. ročník           10
6. ročník           16
7. ročník             9
8. ročník           10
9. ročník           15
_____________________

Celkem ZŠ    116 žáků 

Mateřská škola 27 dětí
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 : 

středa 19.4.2017 od 13h do 16,30h v budově ZŠ 1. stupně (č.p. 19) 


Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018 :

někdy v termínu od 2.5. do 16.5.2017 v budově MŠ - bude včas upřesněno

Školní rok 2016/17

začíná v úterý 1.9.2016 (vyučování do 8,30h),
1. pololetí  končí v úterý 31.1.2017,
2. pololetí začíná 1.2.2017 ve středu a končí 30. 6. 2017 v pátek.

Prázdniny: enlightened

podzimní 26. - 27. 10. 2016
vánoční 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
- nástup do školy 3.1. v úterý
pololetní 3. 2. 2017
jarní 20.2.  - 26. 2.2017
velikonoční 13.4.- 14.4.2017
hlavní 1.7. - 1.9.2017
ředitelské volno v ZŠ

21. - 22. 12. 2016

Přijímací zkoušky na SŠ : yes

-  v termínu od 12.4. - 28.4.2017 maturitní obory
-  v termínu od 22.4. - 30.4.2017 nematuritní obory

-  přihlášky na SŠ do 1. března 2017 do rukou ředitele příslušné školy - max. 2 přihlášky
-  v připadě přihlášek na SŠ s talentovými zkouškami do 30. 11. 2016

Třídní schůzky ( vždy od 15.00 do 16.30):

29. 9. 2016    pouze pro rodiče žáků 1. ročníku
8.11.2016      pro všechny ročníky
11.4.2017      pro všechny ročníky

Vánoční akce pro veřejnost

termín bude upřesněn

Sběr papíru

proběhne 3x do roka (budete včas informováni)

Lyžařský výcvik 7. ročníku

od neděle 5.2. do soboty 11.2.2017

Lyžařský výcvik 5.ročníku

pravděpodobně leden 2016 (dle počasí)

Plavecký výcvik a kurz bruslení

od 30.9. do 9.12. 2016 - v Trutnově

Rozvrh hodin - školní rok 2016/2017