Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Základní informace o soutěžích pořádaných na úrovni okresů, krajů a republiky včetně výsledků najdete zde.

Výtvarná soutěž 100

Během měsíce září a v říjnu měli výtvarně nadaní žáci možnost zasáhnout do výtvarné soutěže věnované 100.výročí vzniku Republiky československé. Hlasování probíhalo ve třech oblastech - hlasovala veřejnost přes FB, dále žáci 2.stupně a pracovníci školy.
Výsledné pořadí:

1. místo Sofie Kondosová
2. místo Vojtěch Holas
3.místo  

  1.místo

  2.místo

   3.místo

Dějepisná olympiáda

Výsledek obrázku pro parní lokomotiva 1840

Školní kolo

48.ročník dějepisné olypiády má název „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Je primárně určena pro žáky 8. a 9.ročníku a pro studenty víceletých gymnázií odpovídajících ročníků. Letos se zúčastnili na 2.stupni i odvážní žáci 7.ročníku, pro které byla soutěž obtížnější, protože hodně témat v hodinách ještě neprobírali.
Školní kolo se uskutečnilo 20.11.2018. Zúčastnilo se 17 žáků, z toho bylo 6 úspěšných řešitelů (více jak 60% správných odpovědí).

1.místo Kateřina Hofmanová
2.místo Karel Dvořáček
3.místo Aneta Sýkorová

Okresní kolo

Tito 3 žáci postoupili do okresního kola, které se konalo v Náchodě dne 16.1. Nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Hofmanová, která obsadila krásné 9.místo z 37 účastníků.

Zeměpisná olympiáda

Výsledek obrázku pro zeměkoule kreslená

Školní kolo

se uskutečnilo 18.1. V kategorii A (6.ročník) zvítězil Jan Falta, na druhém místě byl Vojtěch Kudera. Oba se stali úspěšnými řešiteli.
V kategorii B (7.ročník) zvítězil Karel Dvořáček, druhé místo obsadila Kristýna Mertlíková, úspěšná řešitelka byla také Sofie Kondosová.
V kategorii C (8. + 9.ročník) nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Hofmanová, úspěšným řešitelem byli i osmáci Vojtěch Skuhravý a Ondřej Řehák.

Komiksová soutěž Malach

28.1. přebíral Vojta Holas z 8.ročníku cenu za 2.místo komiksové soutěže pro žáky ZŠ v celé republice. Tématem byly vzpomínky pamětníků z doby okupace naší vlasti německými vojáky.  Slavnostní událost se odehrála v aule Karlovy univerzity v Praze.

     

Pěvecká soutěž - Karlovarský skřivánek

Výsledek obrázku pro Karlovarský skřivánek

12.2. se žáci z 1.stupně - Karolína Mertlíková, Nikola Tipeltová, Matěj Švandrlík, Řehák Štěpán a Kristýna Mertlíková z 2.stupně, zúčastnili regionálního kola soutěže v sólovém zpěvu - Karlovarský skřivánek pod vedením paní učitelky Pavlíny Prudilové. Akce se konala v prostorách ZUŠ v Opočně. Nejúspěšnější byla Kristýna Mertlíková, která vyzpívala krásné 2.místo.

Matematický klokan

Výsledek obrázku pro matematický klokan 2019

Školní kolo

se uskutečnilo 22. března 2019 na obou stupních školy. 10 nejlepších řešitelů je zařazeno do republikového hodnocení. Maximální počet bodů na 2. stupni byl 120 bodů, 60 a více bodů je zárukou zisku 5 bodů do celoročního projektu Mozek školy.

Benjamin

Kadet

Pythagoriáda

Související obrázek

Školní kolo

se uskutečnilo 5.dubna 2019. Tato matematická soutěž je určena pro zájemce od 5. do 8.ročníku. Jde o soutěž postupovou. Pokud žáci dosáhnou v celkovém součtu více jak 10 bodů z 15, jsou úspěšnými řešiteli.
Úspěšnými řešiteli jsou 
Kristýna Mertlíková ze 7. ročníku s 12 body a dále Marie Chrastinová a Karolína Samková z 5. ročníku s 11 body.
Okresní kolo se uskuteční v Náchodě v na konci května. Postupující budou stanoveni začátkem května dle propozic vedení soutěže.

Okresní kolo
se uskutečnilo v Náchodě dne 28.5. pro 2.stupeň, který zastupovala Kristýna Mertlíková ze 7.ročníku.
Ve velké konkurenci nezanikla, v kategorii 7.ročník stala se úspěšnou řešitelkou a obsadila 16. - 21.místo.
O den dříve si Karolína Samková "vypočítala" 17. až 18.místo, Marie Chrastinová 19. až  21.místo.