Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Základní informace o soutěžích pořádaných na úrovni okresů, krajů a republiky včetně výsledků najdete zde.

Dějepisná olympiáda

Výsledek obrázku pro parní lokomotiva 1840

Školní kolo

48.ročník dějepisné olypiády má název „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Je primárně určena pro žáky 8. a 9.ročníku a pro studenty víceletých gymnázií odpovídajících ročníků. Letos se zúčastnili na 2.stupni i odvážní žáci 7.ročníku, pro které byla soutěž obtížnější, protože hodně témat v hodinách ještě neprobírali.
Školní kolo se uskutečnilo 20.11.2018. Zúčastnilo se 17 žáků, z toho bylo 6 úspěšných řešitelů (více jak 60% správných odpovědí).