Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Základní informace o soutěžích pořádaných na úrovni okresů, krajů a republiky včetně výsledků najdete zde.

Dějepisná olympiáda

Výsledek obrázku pro Marie Terezie

Téma 46.ročníku DO bylo "Marie Terezie - žena, matka, panovnice aneb Habsburkové v 18.století."   V základním kole, které se uskutečnilo 24.11.2016,  se z 10 soutěžících nejlépe umístila Valerie Galuščáková z 9.ročníku s 81% úspěšností, na druhém místě byl Jan Dufek ze stejného ročníku se 78% úspěšností a o pouhé procento méně dosáhl Lukáš Kuna z 8.ročníku. Tito tři soutěžící postoupili do okresního kola.
Úspěšnými řešiteli (60% a více správných odpovědí) dále byli: Filip Kejdana, Pavla Hoffmanová a Michal Tipelt - všichni z 9.ročníku.

Okresní kolo se uskutečnlo na ZŠ TGM v Náchodě dne 17.1.2017. Z 36 soutěžících nejvíce zabojoval Lukáš Kuna, který obsadil 10.místo. Valča Galuščáková obsadila 17.místo a Jan Dufek 28.
Všem reprezentantů děkujeme za vzornou reprezentaci.

Rozpočti si to

Výsledek obrázku pro finanční gramotnost

Žáci 2.stupně, konkrétně 6. až 8.ročník, se rozhodli pro zapojení ve finanční interaktivní hře Rozpočti si to! (součást projektu Finanční gramotnost do škol).
Vytvořili 4 až 5členné týmy, které soutěží pod zvolenými jmény coby fiktivní rodiny. Soutěž probíhá ve 3 kolech po dobu 4 měsíců. Má za úkol posílit finanční gramotnost. 
V prvním kole si musí účastníci zvolit daný profil domácnosti, v e-shopu objednat a nakoupit či pronajmout nemovitost, zvolit si dopravu, nakoupit potraviny na měsíc, vytvořit jídelníčky pro celou rodinu,... Vše vždy zahrnout do měsíčního a ročního rozpočtu. Kritériem hodnocení pak je nezadlužený stav a pokud možno co největší přebytek a následně vhodná investice.
Soutěží týmy z celé Čr.
Odkazy:
http://www.fgdoskol.cz/
http://www.rozpoctisito.cz/
http://www.podnikavost.cz/

http://www.yourchance.cz/o-nas/

Výtvarné soutěž "Zelenina plná vitamínů " 

Výsledek obrázku pro výtvarná soutěž Zelenina plná vitamínů

V kategorii 1. st. ZŠ malba a kresba získal
                                                            2.místo  - Karel Dvořáček 5. tř.
V kategorii polytechnické práce         1. místo - kolektiv dětí Zahrádkářského kroužku
                                                            2. místo - kolektiv dětí Zahrádkářského kroužku
                                                            3. místo - kolektiv dětí Zahrádkářského kroužku
 
 
Okresní kolo recitační soutěže "Mladá scéna "

Výsledek obrázku pro recitace
 
se uskutečnilo 15.3. v Náchodě a zúčastnili se ho:
 
                                  Marie Chrastinová 3. tř.
                                  Sára Čapková  3. tř.
                                  Vojta Kudera   4. tř.
                                  Vratislav Hejný  5. tř.