Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Červen

Kdy Kdo Co Ke stažení
4,6, 4.ročník Dopravní výchova na dopravním hřišti v Náchodě - Bělovsi.  
7.6. 6.ročník Školní výlet - Krkonoše (Sněžka).
9. - 10.6. 8.ročník Školní výlet - Krkonoše (Sněžka, bobová dráha)

13. - 16.6. celá škola Sběr papíru.  
14. - 15.6. 5.ročník Malá maturita.
14.6. 2.stupeň Štafeta tříd.


16.6. 2.stupeň Sportovní den v Havlovicích.


16.6. 1.stupeň Pasování páťáků na žáky 2.stupně - Červená Hora.
17.6. 1.ročník Pasování prvňáků na čtenáře.
23,6, 1.stupeň Školní výlet do Hradce Králové.
27.6. celá škola Vyhlášení výsledků OVOV a projektu Sportovec školy.
28.6. delegace Slavnostní předávání cen nejlepším školám v ČR v projektu SOV - OC Quadrium Praha.
29.6. celá škola Slavnostní shromáždění - společné zakončení školního roku.
29.6. 9.ročník Slavnostní oběd.
29.6. 9.ročník Slavnostní předávání vysvědčení absolventům na OÚ na Hořičkách.

Květen

Kdy Kdo Co Ke stažení
5.5. 4. - 8.ročník Dopravní soutěž - školní kolo.
13.5. 7.ročník Školní výlet - Potštejn (hrad + zámek).
17.5. postupující žáci z 4. až 8.ročníku Okresní kolo Dopravní soutěže v Náchodě - Bělovsi.

Mladší kategorie - 6.místo
Starší kategorie - 4.místo

19.5. 2.stupeň Pouťový turnaj v přehazované.
20.5. výběr 2.stupně Poznávání přírodnin - okresní kolo.  
25.5. 9.ročník Školní výlet - Paintball.
30,5, D.Hamříková, Valča Galuščáková, Pavla Hoffmanová Krajské kolo OVOV v Hradci Králové.

Duben    

 
Kdy Kdo Co Ke stažení
4. - 8.4. 1.stupeň Ovoce do škol - projektový den 
8.4. 3. - 9.ročník Přednáška pracovnice PPP Mgr.Heleny Kudelové - Bezpečný internet.  
12.4. vybraní žáci z 5. - 9.ročníku Okresní kolo OVOV v Polici nad Metují.

Družstvo - 3.místo
D.Hamříková- 1.místo
V.Skuhravý - 3.místo

13.4. F.Kejdana a J.Kricnar - 8.ročník Okresní kolo BiO v Náchodě.  
19.4. celá škola Dravci ve škole - přednáška s ukázkami.
25.4. 7.ročník Exkurzně-vzdělávací a pracovní projekt ke Dni Země v ZOO Dvůr Králové nad Labem.
29.4. 1.stupeň Čarodějnický rej.

Březen

Kdy Kdo Co Ke stažení
2.3. 8. - 9..ročník Co chci dělat až budu dospělý - prejekt Podnikavost a Finanční gramotnost do škol.  
4.3. 2.stupeň Komponovaný pořad divadla 1 herce z HK na téma Karel IV. - Otec vlasti.  
9.3. celá škola Ukázka bojové techniky - obrněný transportér OT 64 - Skot.
11.3. celá škola Taneční akademie ZUŠ v Úpici.  
17.3. a 22.3. 2.stupeň Velikonoční turnaj ve stolním tenisu.
20.3. veřejnost Dětský karneval pořádaný ŠR.
 
23.3. 3.-5.ročník Velikonoční florbalový turnaj.
23.3. 1. - 2.ročník Velikonoční rychlopalba.
29.3. 2.stupeň - výběr Školní kolo matematické Pythagoriády.  

Únor

Kdy Kdo Co Ke stažení
3.2. 6.ročník Dějepisný projekt"Orient"
4.2. 9.ročník Beseda se starostou obce Hořičky - Josefem Kačerem.  
5.2. 1.stupeň Dětský karneval.
17.2. 2.stupeň Cestopisná přednáška L.Nehyby - Nový Zéland.  
18.2. ocenění žáci 1.stupně Předávání cen úspěšným soutěžícím zahrádkářské výtvarné soutěže Rozkvetlá zahrada.
24.2. 1.stupeň Recitační soutěž - školní kolo.

Leden  

Kdy Kdo Co Ke stažení
11.- 15.1. 5.ročník Lyžařský výcvik - Mladé Buky.
18.1. M.Lorencová
V.Galuščáková
Okresní kolo dějepisné olympiády - Náchod.  
23.1. veřejnost Školní ples.  
28.1. 2.stupeň Vyhodnocení OVOV za 1.pololetí.
29. - 30.1. 8. a 9.ročník Ledová Praha.

Prosinec

Kdy Kdo Co Ke stažení
1.12. 2.stupeň Adventní florbalový turnaj.

3.12. 9.ročník pro 1.stupeň Mikulášská nadílka.
11.12. celá škola + veřejnost "Půjdem spolu do Betléma".
18.12. 2.stupeň Vánoční bowlingový turnaj jednotlivců - Jaroměř, centrum Labe.

 

Listopad

Kdy Kdo Co Ke stažení
16.11. 1.stupeň Projekt "Den pro šikovné ručičky a nožičky"

20.11. výběr florbalistů - 1.stupeň Okresní turnaj ve florbale Think Blue Cup - Nové Město nad Metují
26.11. 8. - 9. ročník Školní kolo Dějepisné olympiády.

1. Lorencová M.
2. Galuščávová V.
3. Hoffmanová P.

27.11. veřejnost Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s vystoupením žáků u OÚ v Hořičkách.

 

Říjen

Kdy Kdo Co Ke stažení
6.10. výběr z 4.ročníku Dopravní cyklistický závod Pohár starostů v Náchodě.

4.místo

13.10. 1.stupeň Drakiáda.
15.10. 2.stupeň Návštěva planetária v Hradci Králové - "Země a její sousedé"
       

Září

Kdy Kdo Co Ke stažení
18.9. 4.ročník Projekt "Průkaz cyklisty"- 1.část (Běloves)  
21.-25.9.
1.stupeň

Projekt "Jablíčkový týden".

 

23.9. 2.stupeň Přednáška Františka Haška o Taiwanu.  
29.9. 2.stupeň Streetballový turnaj smíšených dvojic.
  1.ročník Setkání starosty Hořiček s prvňáky.


 
  1.stupeň Návštěva rodilé mluvčí z Velké Británie Kate.