Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Sazka Olympijský víceboj představuje jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání na základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.
Projekt se postupem času stále upravuje a vylepšuje. Základem je plnění 8 disciplín, které učitelé Tv zaznamenávají do elektronických sešitů.
Jde o: běh 60 m a 1000 m pro starší kategorii, pro mladší 500 m, dále hluboký předklon, pozice čápa, zkrácené leh-sedy, trojskok, hod basketbalovým míčem ze sedu a T běh. Instruktážní videa ke shlédnutí zde.
Každý zúčastněný žák dostává na konci půlročního snažení sportovní vysvědčení se svými výkony a radami jak zlepšit své slabiny. Navíc - nejaktivnější a nekrychlejší školy mohou získat Den s olympionikem a sním si také zasportovat. Soutěží se i o věcné ceny - sportovní vybavení pro školu.