Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Základní informace o soutěžích pořádaných na úrovni okresů, krajů a republiky včetně výsledků najdete zde.

Dějepisná olympiáda


Téma 44.ročníku: „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“
Školní kolo proběhlo 27. 11. -  výsledky.
Okresní kolo proběhlo 20.1.2015 v Náchodě (TGM) - výsledky

Soutěž v anglickém jazyce

Okresní kolo proběhlo 16.2. - naší školu reprezentovala Míra Lorencová (9.místo).

Pythagoriáda

Úspěšnými řešiteli školního kola byli M.Lorencová a Š.Dus - postoupili do okresního kola, které se uskutečnilo 13.5. v Náchodě. Míra obsadila 21.-24.místo, Šimon 25. - 29.místo. 

Biologická olympiáda

Školního kola se zúčastnily M.Lorencová a  K.Galuščáková z 8.ročníku, které automaticky postoupily do okresního kola v kategorii C. To se konalo 27.4. v Náchodě. Výsledky: Míra obsadila 5.místo (postup do krajského kola), Kateřina 23.místo.
V krajském kole, které se uskutečnilo 15.5. v Hradci Králové vybojovala Míra 32.místo.

Recitační soutěž "Dětská scéna"

Okresní kolo recitační soutěže "Dětská scéna" v Náchodě se uskutečnilo ve dnech 11. a 12.3. V kat.1 nás reprezentoval Petr Lesk, v kat.2  Kateřina Prouzová  a Nikola Hartychová, v kat. 4 - Miroslava Lorencová z 8.ročníku. Čestné uznání získaly Kateřina a Miroslava, které postoupily do krajského kola. To se konalo v Hradci Králové 14.4. a Míra získala krásné 3.místo.

Mladý zahrádkář

Okresní kolo bylo již tradičně v České Skalici - a sice 21. 5.  Naši žáci se umístili velmi dobře. Klára Hofmanová získala 3.místo, Anna Hanušová 4.místo, Kateřina Galuščáková 7. a Míra Lorencová 11.místo.

Poznávání přírodnin

Okresní kolo přírodovědné soutěže v poznávání přírodnin (kategorie rostliny a živočichové) se uskutečlo 20. 5. v základní škole TGM v Náchodě. Naši školu reprezentovali za kategorii D žák 7.ročníku Filip Kejdana (7.místo). Za kategorii C pak žákyně 8. a 9. ročníku - Míra Lorencová, Anna Hanušová (5.místo) a Klára Hofmanová. Do krajského kola, které se uskutečnilo ve Dvoře Králové nad Labem 8.6., postoupila Anna Hanušová. Obsadila 24.místo.

Dopravní soutěž

Do okresního kola postoupila ze školního kola dvě družstva - mladší kategorii tvořili žáci ze 4. - 5. ročníku - Aneta Sýkorová, Natálie Kovalová, Vojtěch Skuhravý, Adam Vozák, starší kategorii zastupovali  žáci 6. - 9. ročníku - Hedvika Tylšová, Vendula Kasnarová, Josef Skuhravý a Josef Konrát. Toto kolo se uskutečnilo v Náchodě dne 19. 5. Mladší cyklisté skončili na 8. místě, starší na  7. místě.