Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

O projektu

Projekt "Umělec školy" vznikl ve školním roce 2012/13. Původně byl součástí "Mozku školy", ale protože bylo jen velmi obtížné srovnávat vědomostní a umělecké aktivity dětí, vyplynula potřeba samostatné kategorie zaměřené na oceňování úspěchů ve výtvarných a hudebních soutěžích. Za účast a umístění ve školních, oblastních a národních kolech umělecky zaměřených soutěží získávají žáci body, které se sčítají a na konci školního roku získávají ti nejúspěšnější hodnotné výtvarné potřeby či publikace.

"Umělec školy" je tak doplněním projektů "Sportovec" a "Mozek školy". Všechny tyto projekty motivují děti k aktivitě a ke všestrannému rozvíjení schopností a dovedností.

Bodování

Umělecké soutěže

účast ve školním kole 2 body
účast v oblastním kole 5 bodů
umístění v oblastním kole 20 bodů
čestné uznání v oblastním kole 10 bodů
umístění ve vyšších soutěžích 30 bodů

Školní rok 2015/16                                                                                                                   

Literární a výtvarná soutěž Úpice bratří Čapků
 
Ve výtvarné části soutěže:
1. místo: Mlýn u vodníka. Matěj Janisch, 6.třída
3. místo: Vodnické hrátky. Kristýna Dufková, 6.třída
2. místo Král lesa. Gabriela Kupcová, 9.třída
 
   
Matěj Janisch: Mlýn u vodníka                  Kristýna Dufková: Vodnické hrátky
 
Gabriela Kupcová: Král lesa
 
V literární části soutěže:
2. místo: Čas strávený u vody se do života nepočítá Miroslava Lorencová, 9.třída 

Školní rok 2014/15                                                                                                                   

Výtvarná soutěž ČZS

18.2.2015 byla vyhodnocena výtvarná soutěž pořádaná Územním svazem Českého zahrádkářského svazu. Výsledky

Ocenění získali:
Dvořáčková Monika- 5.ročník - 3.místo v kategorii B (polytechnické práce), 1.místo Tereza Krecbachová - 9.ročník v kategorii C (kresba), na stejném místě i Hedvika Tylšová - 6.ročník. Na 2.místě v oboru kresba kategorie C Michal Prokeš ze 6.ročníku.
 

Celkové umístění v projektu:

Umělec školy

1 místo: Tereza Krecbachová,   50 bodů
2. místo: Miroslava Lorencová, 35 bodů
3. místo: Tereza Viková, Denisa Hamříková, Hedvika Tylšová, 25 bodů
 
    
 
 

Školní rok 2013/14                                                                                                                   

Úpice bratří Čapků
29. května se zúčastnily děti z naší školy slavnostního dopoledne, ve kterém proběhla výtvarná dílna – děti navrhovaly knižní obálku, a především vyhlášení výsledků Literárně – výtvarné soutěže „Úpice bratří Čapků.“ Letos byla soutěžním tématem „Ptačí pohádka.“  Práce byly rozdělené do čtyř katgorií – 6., 7., 8. a 9. třída. Naši žáci získali devět ocenění:
Na prvním místě se ve svých kategoriích umístily Gabriela Kupcová a Veronika Hofmanová,
na druhých příčkách Tereza Krecbachová, Lucie Tarabová a Anežka Militká, a ceny za třetí místo obdrželi Jan Dufek, Hana Tatíčková, opět Tereza Krecbachová a Pavla Hoffmanová.

           

1.místa:
Gabriela Kupcová a Veronika Hofmanová

"Poznáváme svět" - Česká Skalice
V neděli 1. čevna pořádalo SVČ Bájo v České Skalici Den dětí na téma Řecko. Již tradičně při této příležitosti probíhá výtvarná soutěž „Poznáváme svět.“
Také zde byly naše děti velice úspěšné. Do soutěže bylo zasláno 195 prací ze 16ti škol. Uděleny byly čtyři hlavní ceny. V kategorii 7. třída ji získala Tereza Svobodová. Odborná porota udělila dále deset čestných uznání, z nichž jedno obdržela Andrea Vejvodová ze 6. třídy.
Porota složená z výtvarníků našeho kraje ocenila všechny práce, které jsme do soutěže zaslali a udělila nám proto Čestné uznání za kolekci prací žáků 6. ročníku a Čestné uznání za kolekci prací 7. ročníku.

 

            

Ocenění práce našich žáků a dílo Terezy Svobodové, které získalo hlavní cenu soutěže.

Kolekce úspěšných prací (zaslaných do soutěží) z tohoto školního roku zde.

Školní rok 2012/13                                                                                                                   

Kolekce úspěšných prací z tohoto roku zde.

Naše škola se zúčastnila tématické výtvarné soutěže Poznáváme svět – „Za polárním kruhem“ . Soutěž pořádalo SVČ Bájo Česká Skalice. Do soutěže bylo zasláno 207 prací z 27 škol Královéhradeckého a Pardubického kraje. Hlavní ceny a diplomy za čestná uznání a poděkování byly předány na akci Den dětí za polárním kruhem, která se konala v SVČ Bájo Česká Skalice 1. června 2013. Uspěly práce žákyň: Kláry Hofmanové (hlavní cena), Dominiky Hamříkové (čestné uznání) a Gabriely Kupcové (poděkování).
 

Do výtvarné soutěže „Říše ryb“ , kterou také pořádalo SVČ Bájo v České Skalici, bylo zasláno 1221(!) prací ze 121 škol a školských zařízení z Královéhradeckého a Pardubického kraje. I v tak ohromné konkurenci získala Anna Hanušová čestné uznání.

´