Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

OVOV - Desetiboj

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.
Takto uvádějí svůj projekt oba zakladatelé na oficiálních internetových stránkách.
Naše škola se do této sportovní aktivity zapojila v roce 2010. Žáci od září do června plní vždy deset disciplín, které jsou vybrány s ohledem na zmíněnou všestrannost. Jde o atletickou část - běh 60 m a 1000 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Dále silovou a aerobní část - přeskoky přes švihadlo, leh-sedy, kliky, shyby, trojskok a hod medicimbalem vzad obouruč.
Všechny disciplíny jsou bodovány. Odměnou pro nejlepší sportovce jsou získané odznaky OVOV na konci pololetí a na konci školního roku. A ti nejlepší z nejlepších postoupí do republikového finále, které se koná v Praze na Rošického stadiónu.   VÍCE